Tag: Femto LASIK

Femto LASIK

ใครบ้างที่ไม่สามารถทำเลิกได้ รู้ก่อนรักษา เพื่อตัวเราเองใครบ้างที่ไม่สามารถทำเลิกได้ รู้ก่อนรักษา เพื่อตัวเราเอง

สายตา และ การมองเห็นนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในชีวิต ของเราอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาในการมองเห็นนั้นมีหลากหลายอย่างมากหากไม่นับเรื่องของต้อ นั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง  เองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของสายต่ออย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในการรักษานั้นก็มีความหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำเลสิค การรักษา PRK หรือ การทำ Femto LASIK  แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคนที่ไม่สามารถทำเลสิคได้กันดีกว่านะครับว่าใครบ้างที่ไม่สามารถทำเลิกสิคได้บ้าง   ผู้ที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไป  สำหรับคนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีนั้นในการรักษานั้นอาจจะทำไม่ได้นะครับ เพราะว่าในการรักษด้วยวิธีการต่าง ๆ ...