ไขข้อสงสัย ผู้ประกอบการ รับสร้างบ้าน มีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรโดยทั่วไปแล้วหลาย ๆ ท่านมักจะเข้าใจว่าผู้รับเหมาสร้างบ้าน หรือผู้ที่รับจ้างในวงการก่อสร้าง จะถือเป็นผู้รับเหมาเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งในความจริงแล้ว ผู้ประกอบการ รับสร้างบ้าน จะมีความแตกต่างกันอยู่มากเลยทีเดียว ซึ่งจะมีทั้งผู้รับเหมารายย่อย หัวหน้าช่าง ผู้รับเหมาทั่วไป บุคคลทั่ว ๆ ไป รวมถึงบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจการในด้านการรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ แต่โดยปกติแล้วผู้ประกอบการเหล่านี้ มักจะมีการแบ่งออกตามลักษณะทางกายภาพ แต่จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย 

ประเภทของผู้ประกอบการ รับสร้างบ้าน ตามลักษณะของกายภาพมีอะไรบ้าง 

  1. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบของบริษัทรับสร้างบ้าน ผู้รับเหมาในรูปแบบนี้ มักจะดำเนินการในรูปแบบของนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการเปิดให้บริการรับสร้างบ้านอย่างครบวงจร ซึ่งทางบริษัทจะมีแบบบ้านที่ได้มาตรฐานให้เลือก รวมทั้งการออกแบบบ้านให้ใหม่ และจะมีการติดต่อกับทางหน่วยงานราชการแทนลูกค้า รวมทั้งการประสานงานกับสินเชื่อต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าด้วยตนเองทั้งสิ้น หลังจากนั้นจะทำการก่อสร้างบ้านให้แก่ลูกค้าตามแบบที่ได้ตกลงกันไว้ 
  1. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบของนิติบุคคล ผู้รับเหมาประเภทนี้ จะมีเอกลักษณ์เป็นผู้รับเหมามากกว่าเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน โดยผู้รับเหมาประเภทนี้ไม่เน้นเรื่องของการสร้างบ้านโดยตรง แต่จะมีการรับงานทั่ว ๆ ไป อย่างเช่น การรับสร้างโรงงาน อพาร์ตเมนท์ รวมถึงรับก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีทีมงานคล้ายคลึงกับบริษัทรับสร้างบ้าน เพียงแต่บางบริษัทจะไม่ได้จ้างสถาปนิกเอาไว้โดยตรง เพราะส่วนใหญ่แล้วจะมีการรับงานด้วยการรับแบบจากที่สถาปนิกออกแบบเอาไว้แล้ว และมาตีราคาเพื่อเสนอกับทางลูกค้า 
  1. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการโดยตัวนิติบุคคล จะเป็นผู้รับเหมาที่ดำเนินการในนามของนิติบุคคล ซึ่งทางผู้รับเหมาประเภทนี้จะมีช่างที่มีประสบการณ์ในด้านของการก่อสร้างโดยเฉพาะ และจะมีการจ้างช่างเป็นรายวัน เพราะผู้รับเหมาจะมีการคิดเงินเหมาค่าวัสดุต่าง ๆ ในการก่อสร้าง รวมทั้งค่าแรงเอาไว้เสร็จสิ้นแล้ว 

จะเห็นได้เลยว่า ผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน มีการแบ่งประเภทออกมาอย่างมากมาย และเหตุผลที่ต้องแบ่งประเภทออกมาในลักษณะนี้ เนื่องจากการสร้างบ้านในบางครั้ง ลูกค้า หรือเจ้าของบ้าน จะไม่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างเลย หรืออาจจะมีความรู้เพียงแค่ผิวเผิน แต่การสร้างบ้านส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบอยู่มากมาย ดังนั้นความรู้ในส่วนนี้จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านไม่โดนผู้ประกอบการเอาเปรียบอย่างง่ายดาย ดังนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญก่อนการสร้างบ้าน คือ การหาผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้านที่ดี เพื่อที่จะสร้างบ้านให้ได้ตรงตามใจเรา รวมทั้งการเลือกผู้ประกอบการให้ตรงกับลักษณะการออกแบบบ้าน ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากเลยทีเดียว