ใครบ้างที่ไม่สามารถทำเลิกได้ รู้ก่อนรักษา เพื่อตัวเราเอง


Femto LASIK

สายตา และ การมองเห็นนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในชีวิต ของเราอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งปัญหาในการมองเห็นนั้นมีหลากหลายอย่างมากหากไม่นับเรื่องของต้อ นั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง  เองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาของสายต่ออย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในการรักษานั้นก็มีความหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำเลสิค การรักษา PRK หรือ การทำ Femto LASIK  แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคนที่ไม่สามารถทำเลสิคได้กันดีกว่านะครับว่าใครบ้างที่ไม่สามารถทำเลิกสิคได้บ้าง  

ผู้ที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไป 

สำหรับคนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีนั้นในการรักษานั้นอาจจะทำไม่ได้นะครับ เพราะว่าในการรักษด้วยวิธีการต่าง ๆ นั้นการรักษาสายตานั้นจะต้องรักษาได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และ จะต้องมีค่าสายตาที่คงที่ตลอดในระยะเวลา 1 ปี นะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นการรักษานั้นอาจจะไม่ได้ผลสำหรับผู้ที่ค่าสายตาไม่คงที่ได้นะครับ และ อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้นคนที่จะรักษาได้นั้นจะต้องมีค่าสายตาที่คงที่ตลอด 1 ปี ด้วยนะครับ  

คนที่มีโรคไม่ควรทำการรักษา 

อีกหนึ่งเรื่องนั้นคือในเรื่อของ “คนที่มีโรคประจำตัว” หรือคนที่มีอาการเจ็บป่วยจากโรคของดวงตาเรื้อรังนั้นไม่ควรที่จะรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับดวงตา  โรคกระจกตาย้วย เปลือกตาอักเสบ เป็นแผลที่กระจกตานั้นจะไม่สามารถที่จะทำการรักษาได้  และ ไม่ควรทำเลสิกอย่างยิ่งนะครับ  

หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ควรทำเลสิก  

สำหรับคุณผู้หญิงที่อยู่ในภาวการณ์ตั้งครรภ์ หรือ อยู่ในระหว่างการให้นมบุตรนั้นไม่ควรที่จะทำเลสิกอย่างยิ่งนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนซึ่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ให้คงที่ และทำให้การรักษ และ ทำเลสิกนั้นคลาดเคลื่อนได้อย่างมาก  ดังนั้นสำหรับคนที่มีภาวะให้นมบุตรนั้นไม่ควรที่จะทำเลสิกอย่างเด็ดขาดนะครับ  

ผู้ติดเชื้อ HIV  

สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นั้นไม่เหมาะกับการทำเลสิคอย่างมากนะครับ เนื่องจากว่าการทำเลสิคนั้นจะมีผลต่อเชื้อไวรัสอย่าง HIV นั้นจะมีผลต่อการมองเห็นอย่างมากนะครับ  ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นทำเลสิกไปแล้วนั้นนั้นมีโอกาสที่จะทำให้การมองเห็นของเราไม่ปกตินะครับ เพราะว่าผลข้างเคียงจากเชื้อไวรัสอย่าง HIV นั้นจะส่งผลต่อการมองเห็นด้วยเช่นกัน  

ผู้ป่วยไม่ควครทำเลสิก  

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “ผู้ป่วยที่มีอาการ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง” ที่กำลังรักษาตัวอยู่นั้นจะไม่สามารถรักษาอาการดวงตาได้ เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดฝ้าขาวที่กระจกตาหลังได้ด้วยเช่นกันซึ่งค่อนข้างอันตรายอย่างมากด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นจะเห็นว่าในการรักษาดวงตาของเรานั้นมีข้อห้ามมากมายด้วยเช่นกันที่จะต้องระวังไว้ ดังนั้นสำหรับคนที่ปัญหานทางด้านสายตานั้นการที่เรานั้นทำความเข้าใจไว้ก่อนนั้นควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ  ว่าเรานั้นสามารถที่จะรักษาดวงตาได้หรือไม่ เพื่อให้การรักษาของเรานั้นดี และ มีมาตรฐาน และไม่เกิดอันตรายนะครับ