ตรวจสุขภาพประจำปีไว้ใจ Medical line labMedical line lab ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 24 ปี พร้อมให้บริการด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาผลการตรวจวิเคราะห์ ด้วยความถูกต้องแม่นยำและตรงเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร  

ทำไมต้องไว้ใจ Medical line lab   

ภายใต้ระบบการทำงานของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่คิดค้นวิจัยและพัฒนา ส่งต่อความมั่นใจในผลการตรวจสุขภาพผ่านการควบคุมโดยมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของห้องตรวจวิเคราะห์ ISO 15189 การันตีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ มีความเที่ยงตรงแม่นยำในการวิเคราะห์ พร้อมได้ผลตรวจมาตรฐานระดับสากล  

บริการของ Medical line lab   

  • ตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาส ประหยัดต้นทุนทรัพยากร และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่องค์กรที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน  
  • ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน การให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นสิ่งที่บุคลากรภายในองค์กร จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจหาสารเสพติด หรือโรคติดต่อเรื้อรัง เพื่อการป้องกันและลดจำนวนการแพร่ระบาด  
  • ตรวจสุขภาพทั่วไป การประเมินสภาพร่างกายเป็นประจำปี จะช่วยทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา และสิ่งที่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทำให้จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจ เพื่อหาแนวทางป้องกันและวิธีการดูแล  
  • ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสสารกลุ่มเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบภายในร่างกาย จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อหามวลสารที่ถูกสะสมไว้อยู่ในร่างกาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและสัมผัสกับสารเคมี  
  • บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นระบบการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 และระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15190 เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งผลวิเคราะห์และการรายงานผลที่แม่นยำตรงตามเป้าหมาย  
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้หญิง ที่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งข้อมูลวิธีการตรวจและการใช้งานแปรงอีวาลีน  
  • นวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นการตรวจวัดวิเคราะห์สารเสพติดทางเหงื่อ เทคโนโลยีที่สามารถตรวจหาสารเสพติดได้อย่างแม่นยำ   
  • ตรวจ RT-PCR คัดกรองโควิด-19 ก่อนการผ่าตัด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับองค์การอนามัยโลกแนะนำ มีข้อดี คือ สามารถทราบผลได้ภายในเวลา 3-5 ชั่วโมง แม้จะมีเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย และรวมไปถึงการตรวจแบบเจาะเลือด เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะใช้เวลาในการทราบผลเพียงแค่ 15 นาที   
  • ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร Medical line lab ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดี จึงได้มีการจัดตั้งระบบปฏิบัติการ ที่สามารถทำการตรวจสอบผลได้อย่างแม่นยำเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้อย่างทันท่วงที  

สำหรับใครที่สนใจใช้บริการ Medical line lab ก็สามารถเข้าไปทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง www.medicallinelab.co.th  เบอร์โทรศัพท์ 02-374-9604-5, 02-731-1828 หรือ info@medicallinelab.co.th รับคำปรึกษาการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมโปรโมชั่นแพคเกจในการตรวจสุขภาพราคาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ เพราะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ